ชื่อ - นามสกุล :นายปัญญา กัปโก
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :124/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
Telephone :087-310553
Email :kapkorota@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ