ชื่อ - นามสกุล :นางน้ำผึ้ง จันเจริญ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :32 หมู่ 5 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Telephone :0956414382
Email :janjarean@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ