ชื่อ - นามสกุล :นายสุกิจ สิมลี
ตำแหน่ง :ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่หลัก :คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ :หมู่ 2 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน