[ admin2 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน
ชื่อเล่น : 
ครูติ๊ก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
28/7/2521
อายุ : 
39
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
suphalak2521@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------